22 märts 2014

EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU KOOSTÖÖSEMINAR

EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU KOOSTÖÖSEMINAR
“ÕPETAMISE TUJU”
15. aprill 2014 Tallinna Saksa Gümnaasium (J. Sütiste tee 20 )
„Õppimine sünnib sädemest. Õpetaja on sädeme süütaja, avaja ja võimaldaja.
Aga inimene, kes ise ei sütti, ei saa ka teisi süüdata.“
Esa Saarinen
10.30 - 11.00 - kogunemine, tervituskohv
11.00 - 11.15 - koolipoolne tervitus
11.15 - 12.30 “Õpetamise tuju”, Tuuli Vellamaa (Moreno Keskuse koolitaja, superviisor,  psühhodraama grupiterapeut)
• Meie enda rollist töörahulolu ja motivatsiooni kujundamisel.
• Milline on Inspireeriv õpetaja õpilase silmade läbi?
• Õpilaste kaasamine, grupikäitumine.
• Kas põleda või “läbi põleda”?
• Positiivse/negatiivse mõtlemise toimemehhanismidest.
12.30 - 12.45 seljasirutuspaus
12.45 - 14.00 jätkab Tuuli Vellamaa
14.00 - 14.45 LÕUNA
14.45 - 16.00 EKÕL-i liikmete ÜLDKOOSOLEK
·                     juhatuse aruanne
·                     revisjonikomisjoni aruanne
·                     juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, kinnitamine
MAAKONDLIK ESINDUSKOGU

Osalustasu 5 €, mis sisaldab jaotmaterjale ning lõunasööki, palume tasuda kohapeal sularahas.

Koostööseminar on ainult Eesti Klassiõpetajate Liidu liikmetele.
Registreeru hiljemalt 7.apr koostööseminarile siin.PS! Pöörame tähelepanu, et pärast seminari kell 14.45 toimub üldkoosolek liidu liikmetele. Põhikirjast lähtuvalt on meie üldkoosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Meie liikmeskond on küllaltki  rohkearvuline. Seega, need liikmed, kes ei saa üldkoosolekul osaleda, võiksid oma hääletamisõiguse edastada lihtvolikirjaga liikmele, kes ise kohale tuleb. Sellega aitate  kaasa üldkoosoleku toimumisele.

Volituse edastamise võimalused:

1) välja printida ning allkirjastada ja edastada see paberkandjal oma volitatud esindajale, kes võtab selle üldkoosolekule kaasa

2) digiallkirjastada (volitusele märkida allkirja kohale 'digiallkirjastatud') ning saata volitus nii oma volitatud esindajale kui ka klassiõpetajate liidu postkasti aadressile klassiopetajateliit@gmail.com.

2 kommentaari: