02 november 2009

Uus veerand alanud!
Nagu ka meie kogukonna lehelt näha võib, on paljud enda klassi ajaveebi ehk blogiga hakkama saanud! Tublid olete! Nüüd on põnev vaadata, mis mujal toimetatakse! Saada häid mõtteid-ideid jne teistelt!
Kui soovid, et sinu loodud klassi ajaveeb oleks siin lehel avalik, andke aga julgelt teada aadressil terjema@hot.ee

Julget pealehakkamist ja uusi toredaid tegemisi selleks veerandiks!

01 november 2009

Blogi õppijatele

Meie viimane blogikoolitus toimub 11. novembril 15.00 VKG arvutiklassis.
Ene ja Aigi

26 oktoober 2009

ÜMARLAUD

Täna istusime algklassiõpetajatega ümarlauas ja jagasime üksteisele metoodilisi nippe ja soovitusi. Tutvustasime üksteisele huvitavaid töölehti ja rääkisime kogemustest. Täpset infot matemaatika õpetamisest saime Sirje Hussarilt, kes rääkiski vigadest matemaatika õpetamisel. Ka andis ta nõu ja vastas õpetajate küsimustele. Veel arutlesime 3. klassi tasemetöö teemal.

Kasulik hommikupoolik oli! Uute kohtumisteni talvevaheajal!

20 oktoober 2009

Algklassikute päev

ESMASPÄEVAL, 26. 0KTOOBRIL KELL 10.00 VKG ALGKLASSIDE MAJAS AIGI KLASSIRUUMIS TOIMUB VÕRUMAA ALGKLASSIKUTE KOKKUSAAMINE

“ ÕPETAJALT ÕPETAJALE.”

Väga olulist infot MATEMAATIKA ainekomisjoni tööpõllult , uuest ainekavast , 3.klasside matemaatika tasemetöödest ja probleemidest matemaatika õpetamises räägib õp Sirje Hussar, kes osaleb vabariiklikus matemaatikaõpetajate ainekomisjoni töös ja on ka uue õppekava matemaatika osa valmimise juures.

Aigi Laine räägib meile ülihuvitavast rahvusvahelisest loodusteemalisest projektist, materjalidest, mõtetest, uutest RMK loodusradadest ja kõigest muust…….

….meie ise anname , jagame materjale, mõtteid räägime muredest ja rõõmudest ja saame koos ehk mõne probleemigi lahendatud….


Andke märku, kes on tulijad terjeraju@hot.ee või

aigi@vkg.werro.ee


MAAKONDLIK METOODIKAPÄEV

27.oktoobril kell 10-15 toimub MAAKONDLIK METOODIKAPÄEV Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi ruumides.
Metoodikapäeval esinevad töökogemuslike ettekannetega meie oma
õpetajad. Esindatud on erinevad koolid,lasteaiad,erinevad õppeained.
Eelmise aasta tagasihoidlik kogemus tõestas,et näiteks
matemaatikaõpetaja ettekanne andis üllatuslikult mõtteainet muusikule
ja kehalise kasvatuse metoodikast sai uusi ideid emakeeleõpetaja.
Metoodikapäev algab kahe plenaarettekandega aulas.Sellele järgnevad ettekanded kolmes erinevas ruumis.
Päeva kava on koostatud nõnda, et kuulajatel on soovi korral võimalus
liikuda ühest ruumist teise ja seeläbi endale sobivaid/ meelepäraseid/ huvitavaid esinemisi valida.

TEGUSAT VEERANDI LÕPPU JA KOHTUMISENI METOODIKAPÄEVAL!

17 oktoober 2009

Ettelugemine

Traditsiooniline ettelugemise võistlus Võru lasteraamatukogus oli tänavu pühendatud Edgar Valteri 80. sünniaastapäevale ja tõi lugejaid lapsi kokku rohkem kui varem. Seekord võistlesid 4.-5. klassi lapsed.
Oma lugemisoskust näitas 27 õpilast maakonna paljudest koolidest, mullu oli võistlustules kümmekond ettelugejat vähem. Et päev oli pühendatud Edgar Valterile, siis olid ka lugemispalad tema loomingu hulgast. Ettelugejate esitust hindas raamatukogutöötajatest žürii.
Kerge hindajatel ei olnud, sest lugejate-võistlejate tase oli Võru lasteraamatukogu juhataja Helle Laanpere sõnul üsna ühtlane.
Parimaks ettelugejaks valiti tänavu Parksepa kooli tüdruk Enely Ernits, kes kandis ette loo Edgar Valteri raamatust „Ikka veel kummitab”.
Ettelugemise võistlust peeti Võru lasteraamatukogus 14. korda.
Paremusjärjestus
1. Enely Ernits (Parksepa KK)
2. Kätriin Mee (Võru Kesklinna G) ja Anete Lokk (Võru Kreutzwaldi G)
3. Epp Heliste (Võru 1. PK) ja Raido Zopp (Parksepa KK).
Eripreemiad:
selge häälega lugeja Kelli Aia (Antsla G);
hea häälega lugeja Signe Kallion (Osula PK);
isikupärase häälega lugeja Robin Poldov (Võru 1. PK);
sorav lugeja Taavi Sügis (Vastseliina G);
ilmekas lugeja Janar Pärn (Rõuge PK);
rahuliku häälega lugeja Kevin Limbo (Haanja-Ruusmäe PK);
Celine Juhanson (Parksepa KK).

17 september 2009

Arvutikursus

6. oktoobril kell 15.00 algab Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi arvutiklassis
Tiigrihüppe SA poolt korraldatud kursus "Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis"

Kursuse käigus tutvutakse programmiga MS PowerPoint ja erinevate veebikeskkondadega (SlideShare, Voicethread ja Google Docs) ning luuakse erinevat tüüpi esitlusi ning mänge.

Kursuse pikkus 20 tundi, sealhulgas 16×45 min auditoorset õpet ja 4×45 min iseseisvat tööd (kohtume neljal päeval ja kursus kestab 3 tundi)

Kursust viib läbi Ene Moppel.

Registreeruda saab e-maili teel:

ene@vkg.werro.ee

ENE

16 september 2009

RMK sügiskampaania 2009 - tasuta loodusõppeprogrammid

Teadmistehimulised õppurid on oma tavapärast koolitööd juba alustanud. Soovist muuta laste ja noorte õppetöö vaheldusrikkamaks, näitlikumaks ja kinnistada neis loodust austavaid põhimõtteid pakub RMK tasuta kampaania raames terve rea sisukaid programme, mida viime läbi

14. septembrist kuni 30. oktoobrini

Sügiskampaania käigus pakutavate programmide nimekirja koos lühikirjeldustega ja looduskeskuste kaupa leiate siit.


Teile sobivale programmile registreerumiseks palume alla laadida registreerimisleht, see täita ja saata vastavasse RMK looduskeskusesse või vastava looduskeskusega ühendust võtta. Kontaktaadress on iga keskuse kirjelduste juures ära toodud. Registreerumisel tasub arvestada, et tasuta programmide arv on piiratud, taotlused rahuldatakse nende saabumise järjekorras.

Talviste loodusõppeprogrammide kampaania toimub jaanuaris – veebruaris 2010. Pakutavate programmide info jõuab koolidesse samuti eelneva kampaaniakirjaga.

Mets on sõber, tunne teda!

Lisainfo:
Helen Luks
RMK loodushoiuosakonna
loodushariduse peaspetsialist

helen.luks@rmk.ee

Konkursid

11. joonistusvõistlus ,,Maa värvid 2009" teemaks on „Loeme ja joonistame”

Võistluse tingimused:

Joonistage/maalige A3 või A2 formaadis joonistuspaberi lehel ükskõik mis tehnikas valitud teemal. Lehe teisele poolele kirjutage trükitähtedega (veel parem - trükkige väiksele paberile ja liimige selle töö tagaküljele) järgmised andmed:

* töö nimetus
* nimi ja perekonnanimi (eesti keeles)
* vanus
* aadress ja telefonid
* kool, telefon
* kooliõpetaja nimi ja perekonnanimi, telefon või
* kunstistuudio, telefon
* kunstistuudio õpetaja nimi ja perekonnanimi, telefon

Ootame noorte kunstnike töid Eestist kuni 30. novembrini!
Töid teistest riikidest - kuni 15. detsembrini!
Saatke oma joonistus aadressil:
MTÜ MAA VÄRVID,
LIIVALAIA 9 - 611,
TALLINN
10118, ESTONIA
Auhinnasaajate ja laureaatide autasustamistseremoonia ja võitjate maalinäitus toimub märtsis 2010.a.
Informatsiooni leiate võistluse koduleheküljelt ja meediast!
Kohtumiseni Teiega ja Teie loominguga!

Joonistame muinasjuttu!

Ajakiri Täheke ja Euroopa Parlamendi Infobüroo kuulutavad neljandat aastat järjest välja suure laste kunstivõistluse. Seekord on võistluse teemaks "Joonistame muinasjuttu!"

Euroopa Liidus elab palju erinevaid rahvusi. Igal rahval on ka omad muinasjutud. Meie soovime, et oma lemmikmuinasjutu joonistaksid üles ka sina!

Ootame 4-12-aastaste laste pilte nii Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide rahvaste muinasjuttude ainetel. Kui jääd õige muinasjutu leidmisega jänni, aitab sind ka Täheke, kus alates juunist hakkavad igas numbris ilmuma mõned uued muinaslood.

Tööd palume saata 15. oktoobriks 2009 aadressil Euroopa Parlamendi Infobüroo, Rävala pst 4, 10143 Tallinn.

24 kõige ilusamat tööd trükitakse Euroopa Parlamendi 2010. aasta lauakalendris ja kõige vahvamatest piltidest valmivad ka Euroopa Parlamendi uusaastakaardid.

Võistlusele laekunud töid avaldab aasta jooksul ajakiri Täheke, samuti pannakse valitud tööd üles näitusele Euroopa Majas ning neid saab näha ka Euroopa Parlamendi Infobüroo kodulehel.

Tublimad autorid kutsutakse Tallinnas toimuvale Euroopa Parlamendi peole, kus neid on ootamas oma pildiga kalender ning hulk muid auhindu!
Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakond tähistab Edgar Valteri 80 sünniaastapäeva:

Kuulutame välja traditsioonilise ettelugemise võistluse maakonna 4.-5.kl. õpilastele, seekord loeme Edgar Valteri raamatuid. Ootame fantaasiarikkaid loodusobjekte näitusele "Vaata ja imesta!" (eelkõige 1.-2. kooliaste)
Oktoobri lõpuni saab raamatukogus vaadata Edgar Valteri maalinäitust "Suvesõnumid".Vaata lisa siit Pakume võimalust tulla raamatukokku või kutsuda esineja kooli järgmistel teemadel:
 • Tarnamätaste teekond Pokuraamatusse (1. kooliaste)
 • Edgar Valteri elu ja looming (kõik vanuserühmad) - pärast 21. septembrit. Vaata lisa
Parimate soovidega
Helle Laanpere
Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakond

02 september 2009


TEGUDEROHKET, HUVITAVAT, VAHVAT, MÕNUSAT, TOREDAT, UUENDUSLIKKU ............. UUT KOOLIAASTAT KÕIGILE!

28 august 2009

Meie kõigi õnnitlused Terjele, kes on tänasest Võrumaa aasta klassiõpetaja!!!

Võrumaa klassiõpetajad Puiga põhikoolis

Võrumaa klassiõpetajate suvised õppepäevad toimusid juba neljandat korda. Siinkohal tuletan meelde eelmised korrad: Vastseliinas Kirikumäel, Rõuges, Mõnistes ja nüüd Puigal. Eriti tore on see, et meil leidub endi hulgas palju julgeid ja hakkajaid, kes on valmis kursustel saadud teadmisi või oma häid kogemusi ning nippe jagama teistelegi. Nii oleme saanud hakkama ilma oluliste välisjõududeta.

Töötubadest oli eriti tore sepikoda, kust tuldi tagasi rõõmsalt ning rahulolevalt omavalmistatud ahjuroop käes. Võrumaa klassiõpetajad on valmis ,,lahingusse" astuma:) Teistes töötubades sai valmistada vildist koti, õppida line-tantsu, kuulata kogemusi ning saada häid näpunäiteid logopeedilt,tikkida toredaid kaarte.
Päev oli väga sisutihe ja huvitav. Usun, et kõik said midagi toredat sellest päevast!!!
Eriti suured tänud lähevad Puiga põhikooli toredale ,,tiimile", kes meid lahkesti vastu võtsid ja võõrustasid.
ILUSAT KOOLIAASTA ALGUST!24 august 2009

14 august 2009

Esitlused õppetöös!

Agarad klassiõpetajad on kogunenud Kreutzwaldi Gümnaasiumi arvutiklassi ennast koolitama. Sõbralik ja abivalmis õpetaja Ene juhendab meid aktiivselt. On valminud juba toredaid töid! Siinkohal esitlus Terje Rajult, kes kutsub meid kõiki klassiõpetajate suvepäevadele Puiga Põhikooli 25. augustil.

09 august 2009

Tere algklassiõpetajad!

Ene Moppel tervitab ja palub meelde tuletada:
 • arvutikursus "Esitlused õppetöös" algab 13. aug. kell 10.00.

On veel vabu kohti! Võtke ühendust Enega ene@vkg.werro.ee või telefonil 53583966. Kiire!Ilusat suve jätku!

14 aprill 2009

ÕPIOSKUSED RÕUGES

Rõugesse kogunesid 7. aprillil meie maakonna koolide 4. klassi õpilased. Toimus õpioskuste olümpiaad. Tegevused toimusid meediatoas,koolitoas,meistrite toas,infotoas. Kõik õpilased tegid usinasti tublit tööd, said kindlasti juurde palju uusi teadmisi ja oskusi.

Tulemused:
I Võru Kreutzwaldi Gümnaasium II
II Antsla Keskkool
III Puiga Põhikool

Aitäh Rõuge Põhikooli õpetajatele olümpiaadi korraldamise eest!

25 märts 2009

ÕPILASTE SPORDIMÄRK „NOOR LÕVISÜDA“

Kehalise kasvatuse tundide raames on võimalik osa võtta algklasside (2.-4.kl.) mõeldud iseseisva sportimisharrastuse projektist „Noor Lõvisüda“
Juhendi ja protokollid leiad EKSL kodulehelt
Normatiivi täitnud õpilastele on EKSL sekretariaadist võimalik linna/maakonna koolispordijuhtidel tellida kõikide juhendis ettenähtud tippsportlaste piltidega kaarte. Infot saab kindlasti ka Võrumaa koolispordi eestvedajalt Merike Õunalt (vorumaa.koolisport@gmail.com)
Linna/maakonna KOONDPROTOKOLLI spordimärk „Noor Lõvisüda“ testide läbimise kohta oodatakse EKSL sekretariaati e-maili teel 15.maiks.
PÄIKE SÄRAB JA LINNUD SÄDISTAVAD! KÕIK LIIKUMA!!!!
LAUPÄEVAL 28. MÄRTSIL KURSUST EI TOIMU, LÜKKUB ILMSELT UUDE KEVADESSE!!! (Osavõtjaid on registreerunud vähevõitu:(
SELLEGIPOOLEST KAUNIST KEVADET!!!!

24 märts 2009

16. 03 toimus Tapa linnas vabariiklik etelejate konkursis Ellen Niiduga Midrimaal.
Rõuge tüdruk Liivika Koobakene saavutas 4.-6. klasside arvestuses III koha.

23 märts 2009

Meisterdama!!!

Kevadpühad lähenevad. Kutsume õpetajaid laupäeval 28. märtsil kell 10.00 Kreutzwaldi Gümnaasiumisse ideekursusele! Teemaks - kevadpühad. Registreeri ennast kiiremas korras terjeraju@hot.ee
Toredat viimase veerandi algust!!!

19 märts 2009

Tere kevad!


20. märtsil kell 13.44 algab kalendrikevad.

Kevadet oodates tutvuge projektiga ,,Tere kevad 2009!". Kes ise sel aastal osaleja ei ole, saab jälgida tesite tegemisi!

13 märts 2009

TOREDAT
KEVADVAHEAEGA
KÕIGILE!

06 märts 2009

Luulekonkurss

Neljapäeval, 05.03 olid Võru Lasteraamatukogus koos luulelugejad üle kogu Võrumaa. Luulekonkursil Ellen Niiduga Midrimaal osales lapsi 11. Võrumaa koolist.
1-3.klasside arvestusest võitis Parksepa KK 3. klassi õpilane Enely Ernits ja 4.-6.klasside arvestuses oli parimaks Liivika Koobakene Rõuge Põhikoolist.

16. 03 toimub Tapa linnas vabariiklik etelejate konkurss, sinna sõidavadki meie parimad oma maakonda esindama.
Ellen Niidu luulekonkurss saab toimuma igal aastal, kohtumiseni aasta pärast !!!

03 märts 2009

VÕRU MAAKONNA DUMLE RAHVASTEPALLI MEISTRIVÕISTLUS
Võru Spordikeskuses

PAREMUSJÄRJESTUS
1.-3.klassi POISID
I Kääpa PK
II Võru Kreutzwaldi G
III Võru Kesklinna G


1.-3.klasside TÜDRUKUD
I Võru Kesklinna G
II Võru Kreutzwaldi G
III Kuldre Kool

20 veebruar 2009


LÄHENEMAS ON EESTI VABARIIGI 91. SÜNNIPÄEV!
KÕIGILE TOREDAT NING MEELEOLUKAT PIDUPÄEVA!

09 veebruar 2009

ELLEN NIIDUGA MIDRIMAAL

13. juulil 2008 tähistas paljude laste lemmikkirjanik Ellen Niit oma 80. sünnipäeva. Ellen Niidu luuletusi lugedes on üles kasvanud praeguste laste isad ja emad, isegi vanaisad-vanaemad.
Tapa Vallavalitsus, Tapa Linnaraamatukogu ja Tapa Kirjandusklubi kutsuvad osa võtma üleriigilisest laste etlusvõistlusest
„Ellen Niiduga Midrimaal“
Võistlus hakkab toimuma iga-aastaselt kevadise koolivaheaja esimesel esmaspäeval Tapal, kus Ellen Niit on aastatel 1938-1943 koolis käinud.
Etlusvõistluse maakonnavoor:
Aeg ja koht –
05. märts 2009, kell 12:00
Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas

Osavõtjad – üldhariduskoolide 1.-6. klasside õpilased
Hindamine – kahes vanuserühmas:
a) noorem vanuserühm (1.-3. klass)
b) vanem vanuserühm (4.-6. klass)
Igast koolist saab osaleda üks etleja vanuserühma kohta.
Esinemise pikkus – kuni 6 minutit
Esinemiskava – 2 Ellen Niidu luuletust
Registreerimine – hiljemalt 26. veebruarini terjeraju@hot.ee


Registreerimisel teatada:
a) esineja ees- ja perekonnanimi
b) kool
c) klass
d) juhendaja ees- ja perekonnanimi
e) luuletuse pealkiri


Võistlusjuhendi leiab Tapa Linnaraamatukogu kodulehelt www.tapa.lib.ee

08 veebruar 2009

Võru lasteraamatukogus

Reedel, 6. veebruaril kogunesid Võru lasteraamatukogu tegemistega tutvuma meie maakonna algklassikud. Toimus õppepäev õpetajatele! Vastu võtsid meid särasilmsed ja energilised Helle ja Eve.
Saime asjaliku ja huvitava ülevaate raamatukogu laenutusosakonnast kui ka lugemissaalist. Kindlasti tekkis nii mõneski peas idee tulla oma klassi lastega uudistama, laenutama maakonna suuremasse raamatukogusse. Tähesaalis oli üleval Võru Kunstikooli õpilastööde näitus. Seal on võimalus korraldada näituseid kõigil koolidel, õpilastel, rühmitustel jne. Eelnevalt tuleb raamatukoguga ühendust võtta.

Peale väikest kohvipausi tegi Helle meile väga nauditava, informatiivse ja huvitava ülevaate ELLEN NIIDU elust, loomingust. Seda ja ka teisi raamatukogutunde on võimalik oma kooli kutsuda, ikka eelneval kokkuleppel.

Eve andis huvitava ja asjaliku ülevaate viimasel ajal ilmunud uutest lasteraamatutest.

SUUR TÄNU VÕRU LASTERAAMATUKOGU PERELE LAHKE VASTUVÕTU EEST!

NB!Lisan ka lingikogusse mõned aadressid, mida lahkelt soovitasid raamatukogu töötajad! Sealt saab head infot kirjanike elu ja loomingu kohta.

05 veebruar 2009

HOMME 6. VEEBRUARIL KELL 13.00 KOHTUME VÕRU LASTERAAMATUKOGUS!

27 jaanuar 2009

DigiTiiger

Täna alustasid Digi-Tiigri koolitusega maakonna algklassiõpetajad.KREUTZWALDI VIKTORIIN

Viktoriinist võttis osa 14 kooli: Puiga Põhikool, Võru Kesklinna Gümnaasium, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Kääpa Kool, Võru I Põhikool, Osula Põhikool, Sõmerpalu Põhikool, Ruusmäe Kool, Parksepa Keskkool, Varstu Keskkool, Haanja Kool, Krabi Põhikool, Vastseliina Gümnaasium, Antsla Gümnaasium. Vastajaid oli 35.

Kõik lapsed olid väga tublid! Suur tänu ka neid juhendanud õpetajatele!

Kõige rohkem punkte said Anette Pilt ja Johanna Olesk Vastseliinast, Greete Hollas Võru I Põhikoolist, Marcus Müürsepp ja Kristina Bianca Rantala Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist.

Laste arvamusi viktoriinist:
Kristina Bianca: Viktoriin on väga hea!
Maarja-Liisa: See viktoriin oli väga tore!
Merlin: Hea oli!
Riko: Oli mugav ja huvitav!
Age: Viktoriin oli üldiselt tore! Küsimused ei olnud rasked, ainult mõne küsimuse juures pidi kauem ja hoolikamalt järele mõtlema!
Helys Anette: Viktoriin oli kerge!
Stella: Natuke raske, natuke kerge!
Joosep: Ei olnud väga raske. Väga meeldis.
Agneta: Mul oli hirm.
Ain: Mulle meeldis siia tulla!
Alissa: Huvitav oli. Paar küsimust olid rasked, aga enamus olid kerged.

Uute kohtumisteni!
26 jaanuar 2009


Täna algas kollase härja aasta. Hiinlased usuvad, et inimese sünniaastat valitsev loom mõjutab tema iseloomu. Härja aastal sündinud on head liidrid ja osavate kätega!
Häid mõtteid ja osavaid näppe kõigile!

21 jaanuar 2009

Inglise keele õpetajatele

Kindlasti on algklasside õpetajate hulgas õpetajaid, kes annavad ka inglise keel tunde. Maakonna inglise keele sektsioon ootab kursustele:
Tiia Raagi kursus Kreutzwaldi Gümnaasiumis, teisipäeval, 27.01.09. kell 14.00 alg-ja põhikooli inglise keele õpetajatele.
Teema: USING QUIZZIES AND QUESTIONNAIRES IN AN ENJOYABLE WAY.
Erinevaid viise küsimuste,küsimustike ja mängude kasutamiseks ja koostamiseks keeletunnis.

Võru Lasteraamatukogu

KAUNIST TALVE, HEAD KOLLEEGID !!!!!
OOTAME SIND REEDEL, 06. VEEBRUARIL KELL 13.00
VÕRUMAA LASTERAAMATUKOGU LUGEMISSAALI, ET ÜHESKOOS LÄBI VIIA ALGKLASSIÕPETAJATE KOOLITUSPÄEV.
KAVAS ON :

 • VÄIKE RINGKÄIK LASTERAAMATUKOGUS ehk mida huvitavat teha raamatukogus koos õpilastega…..
 • LASTERAAMATUKOGU SELLE AASTA ÜRITUSTE TUTVUSTUS ehk kuhu tulla koos lastega……..
 • ELLEN NIIDU loomingu tutvustus ehk veidi ka luulekonkursist….
 • UUTE RAAMATUTE TUTVUSTUS bibliograaf Eve Timmi juhendamisel ehk mida?, miks? ja millal ? lastele soovitada……..

Selline kondikava on kirjas, aega kulub arvatavasti 2- 2,5 tunnikest ja huvilistele rohkemgi veel…..
ANNA TEADA, KUI OLED TULEMAS !!!!!
Tervitusi saates Terje

20 jaanuar 2009

3. KLASSI ÕPETAJAD!

27. jaanuaril kell 12.00 toimub Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi arvutiklassis 3. klassi õpilaste arvutipõhine viktoriin.
Fr. R. Kreutzwaldi sünnipäeva meenutamiseks katsume jõudu tema muinasjuttude

 • „Kullaketrajad”
 • „Puulane ja Tohtlane”
 • „Helde puuraiuja”
 • „Tark mees taskus”
 • „Vaeslapse käsikivi" tundmises.


Peale viktoriini lahendamist väike kokkuvõte muinasjuttudest meie kooli raamatukogus. Tulemuste teatamine! Tänamine!

VKG algklassiõpetajad

19 jaanuar 2009

Teatevõistlused

Neljapäeval 22. jaanuaril toimuvad 2. - 5. klassi õpilaste kombineeritud teatevõistlused Tähelepanu Start II etapp, algusega kell 10.00 Võru Spordikeskuses.

Harjutuste juhendi leiad siit: Võrumaa spordiliidu lehelt!

Head harjutamist!!!

08 jaanuar 2009

Aastaring looduses7. jaanuaril 2009. a. lõpetasid meie maakonna 10 algklassiõpetajat: Terje Raju, Valve Konksi, Pilvi Saarma, Eve Säre, Aigi Laine, Tuuli Veddel, Aili Vissel, Ülli Kelner, Helve Kukk, Valentina Larionova HARED-i koolituse "Aastarig looduses". Koolitus algas kevadega 2008. a. aprillis, järgnesid suvi juunis ja sügis oktoobris ning talv siis nüüd jaanuaris. Koolitust viisid läbi tõelised loodusspetsialistid Sirje ja Georg Aher, Eve Külmallik ning koolituse toimumise võimaldas Maris Kivistik. Täname neid kõiki!

05 jaanuar 2009

DigiTiigri koolitus


Jaanuarist on võimalus alustada Digi-Tiigri pika 40-tunnise kursusega. Pakun seda kursust algklassiõpetajatele, siis saab materjalile erialaselt läheneda. Kursust finantseerib Tiigrihüpe. 40-tunnine DigiTiiger seob innovatiivsed õppemeetodid ja õppevahendidjärgmiste teemade lõikes:


 • e-õppe keskkonnad

 • e-portfoolio

 • mõiste- ja mõttekaardid

 • uusmeedia ja koostööprojektid õppetöös

 • õpitarkvara ja veebilehtede hindamine

 • teadmiste kontrollimise meetodid ja mõtestatud õppimine.

Kursus koosneb 10-st moodulist (10x 3 tundi). Huvilistega lepime kokku toimumise aja (võime teha ka laupäeviti ja pikemalt korraga), ise pakun välja teisipäeva algusega kell 15.00. Kursus toimub VKG arvutiklassis. Soovijatel registreeruda 9. jaanuariks e-mailile ene@vkg.werro.ee P.S Digi_Tiigri lühikursusi saan pakkuda neile, kes on pika kursuse läbinud. Ene Moppel

04 jaanuar 2009

3. KLASSI ÕPETAJAD!

27. jaanuaril 2009. aastal kell 12.00 /kellaaeg võib muutuda/ ootame Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumisse oma teadmisi proovile panema 3. klasside õpilasi.
Fr. R. Kreutzwaldi sünnipäeva meenutamiseks katsume jõudu tema muinasjuttude tundmises.
Lugege muinasjutte:

 1. „Kullaketrajad”
 2. „Puulane ja Tohtlane”
 3. „Helde puuraiuja”
 4. „Tark mees taskus”
 5. „Vaeslapse käsikivi”
 6. „Näkineitsi” „Õnnemunake”


Ülesanded on arvutipõhised ja seekord VKG arvutiklassis.
Osalema ootame igast klassist kahte õpilast!
Registreeruda saab 23. jaanuarini e-posti teel
aigi@vkg.werro.ee
Kohtumiseni!
Ilusaid jõule!
VKG algklassiõpetajad

HEAD UUT AASTAT!


Teguderohket, huvitavat, seikluslikku uut 2009. aastat kõigile!
Alustame uut aastat uue Võrumaa algklassiõpetajate ajaveebiga. Oodatud on kõik ettepanekud, ideed, teated, viited, mida võiks kajastada meie oma ajaveebis. Samuti on võimalik kõiki soovijaid liita ajaveebi kirjastajaks (teatage oma maili aadress mulle ja saate kutse liituda ajaveebi-blogiga).