15 aprill 2011

Võrumaa 4. klassi õpioskused

 
4. klasside Võrumaa õpioskuste olümpiaad toimus Võru Lasteraamatukogus. 3-liikmelisi võistkondi oli kokku tulnud 17! Põneva töö koostasid Võtu I Põhikooli õpetajad koostöös raamatukoguga. 
TÄNUSÕNAD TÖÖ KOOSTAJATEL JA PARANDAJATELE SUURE TÖÖ EEST!!! 
Päev oli sisutihe ja oli mida teatmeteostest uurida-otsida!