08 märts 2013

Koostööseminar “Kool on lapse jaoks”


Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab klassiõpetajatele koostööseminari “Kool on lapse jaoks” esmaspäeval, 1. aprillil 2013 kell 11.00 Vanalinna Hariduskolleegiumis (Vene 22, Tallinn).
Täpse päevakava  leiate siit: 

Lõunasöök 2,50€ (sularahas kohapeal),
mitteliikmetele osalemine 5€ + lõunasöök 2,50€ (sularahas kohapeal)
Registreerida end hiljemalt 24. märtsini antud lingi kaudu07 märts 2013

Luulekonkurss Ellen Niiduga Midrimaal

Täna, 7. märtsil toimus Võru Lastseraamatukogus III korda Võrumaa Ellen Niiduga Midrimaal konkurss.
Kokku oli tulnud 28 õpilast erinevatest Võrumaa koolidest.
  • 1.-3. klassi õpilastest võitis I koha Sofia Semevsky Rõuge kooli 1. klassist 
  • 4.-6. klassi õpilastest oli I koha vääriline Rahel Ariel Kaur Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 5. b klassist   
Paraku ei saa mõlemad võitjad esindada meie maakonda vabariiklikul luulekonkursil. Sinna sõidavad tublid luuletuselugejad Jekaterina Laidinen Võru I Pk 2. klassist ja Kristjan Leonov Pikakannu kooli 5. klassist.
Lõppvõistlus:
1. Aeg ja koht – 18. märts 2013, kell 10.30 Tapal.
2. Osavõtjad – üldhariduskoolide 1.-6. klasside õpilased. Tapale läheb igast maa-konnast kaks esinejat (1 nooremast ja 1 vanemast vanuserühmast).


PILTE ÜRITUSEST SAAB VAADATA VÕRUMAA LASTERAAMATUKOGU LEHELT

02 märts 2013

MIKSIKESELT

Head emakeele ja loodusainete õpetajad ning ainesektsioonide juhid!


"KEVADSPRINT 2013" online ühisõppe ürituste sarjad ootavad teie osalust!
Miksikese õppekeskkond korraldab koostöös ainesektsioonide ja tegevõpetajatega märtsis-aprillis 2013 järgnevad online ühisõppe ürituste sarjad:

* 2. kl loodusõpetuse "Kevadsprint 2013"

* 3. kl emakeele "Kevadsprint 2013"

* 6. kl emakeele "Kevadsprint 2013"

Toimumisaeg:

I etapp 11.märts - 9. aprill

II etapp 11. aprill - 5. mai


Ühisõppe üritusi toetavad tegevõpetajad ja ainesektsioonid üle Eesti:

* Viljandimaa aineühenduste algõpetuse aktiiv

* Jõgevamaa algõpetuse ainesektsioon

* Viljandimaa geograafiaõpetajate ainesektsioon jt

* Põlvamaa klassiõpetajate ainesektsioon

* Tegevõpetajad erinevatest Eesti koolidest.

Osalejaid premeeritakse individuaalselt ja klassiti kohapunktide alusel.

I etapis saavad õpilased interaktiivsetes harjutustes osaleda piiramatu arv kordi (võistlusaja jooksul).

II etapis saab online-kontrolltöös osaleda vaid ühe korra.

Eesmärgiks on kinnistada õppekavas välja toodud teemasid (grammatikat jm). Võistluses osalemine annab õpilasele teadmisi. Parimatele jagatakse ka auhindu.

Soovime, et ühisõppe üritused oleksid õpetajatele reaalseks abiks õppetöös käsitlevate teemade kinnistamisel ja kordamisel. Teemade valikul lähtume riiklikust õppekavast.
* Palume ühendust võtta ainesektsioonidel ja õpetajatel , kes on huvitatud koostööst (hiljemalt 4. märtsiks).

Kutsume teid ühisõppe üritusi nö partnerina organiseerima ning teie õpetajaid selles osalema, et luua just selline ürituste sari, mida õpetajad reaalselt vajavad . Soovime, et üritused aitaksid kaasa nende oskuste arendamisele, mida tasemetöödes ja aastat lõpetavates töödes tuleb omandada. Toetame selle sarjaga tavaõpetajaid ja lähtume nende vajadustest.

Teie tagasiside on meile väga tähtis!
Kontakt: kristiina@miksike.ee / tel 5226193