02 märts 2013

MIKSIKESELT

Head emakeele ja loodusainete õpetajad ning ainesektsioonide juhid!


"KEVADSPRINT 2013" online ühisõppe ürituste sarjad ootavad teie osalust!
Miksikese õppekeskkond korraldab koostöös ainesektsioonide ja tegevõpetajatega märtsis-aprillis 2013 järgnevad online ühisõppe ürituste sarjad:

* 2. kl loodusõpetuse "Kevadsprint 2013"

* 3. kl emakeele "Kevadsprint 2013"

* 6. kl emakeele "Kevadsprint 2013"

Toimumisaeg:

I etapp 11.märts - 9. aprill

II etapp 11. aprill - 5. mai


Ühisõppe üritusi toetavad tegevõpetajad ja ainesektsioonid üle Eesti:

* Viljandimaa aineühenduste algõpetuse aktiiv

* Jõgevamaa algõpetuse ainesektsioon

* Viljandimaa geograafiaõpetajate ainesektsioon jt

* Põlvamaa klassiõpetajate ainesektsioon

* Tegevõpetajad erinevatest Eesti koolidest.

Osalejaid premeeritakse individuaalselt ja klassiti kohapunktide alusel.

I etapis saavad õpilased interaktiivsetes harjutustes osaleda piiramatu arv kordi (võistlusaja jooksul).

II etapis saab online-kontrolltöös osaleda vaid ühe korra.

Eesmärgiks on kinnistada õppekavas välja toodud teemasid (grammatikat jm). Võistluses osalemine annab õpilasele teadmisi. Parimatele jagatakse ka auhindu.

Soovime, et ühisõppe üritused oleksid õpetajatele reaalseks abiks õppetöös käsitlevate teemade kinnistamisel ja kordamisel. Teemade valikul lähtume riiklikust õppekavast.
* Palume ühendust võtta ainesektsioonidel ja õpetajatel , kes on huvitatud koostööst (hiljemalt 4. märtsiks).

Kutsume teid ühisõppe üritusi nö partnerina organiseerima ning teie õpetajaid selles osalema, et luua just selline ürituste sari, mida õpetajad reaalselt vajavad . Soovime, et üritused aitaksid kaasa nende oskuste arendamisele, mida tasemetöödes ja aastat lõpetavates töödes tuleb omandada. Toetame selle sarjaga tavaõpetajaid ja lähtume nende vajadustest.

Teie tagasiside on meile väga tähtis!
Kontakt: kristiina@miksike.ee / tel 5226193

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar