26 oktoober 2009

ÜMARLAUD

Täna istusime algklassiõpetajatega ümarlauas ja jagasime üksteisele metoodilisi nippe ja soovitusi. Tutvustasime üksteisele huvitavaid töölehti ja rääkisime kogemustest. Täpset infot matemaatika õpetamisest saime Sirje Hussarilt, kes rääkiski vigadest matemaatika õpetamisel. Ka andis ta nõu ja vastas õpetajate küsimustele. Veel arutlesime 3. klassi tasemetöö teemal.

Kasulik hommikupoolik oli! Uute kohtumisteni talvevaheajal!

20 oktoober 2009

Algklassikute päev

ESMASPÄEVAL, 26. 0KTOOBRIL KELL 10.00 VKG ALGKLASSIDE MAJAS AIGI KLASSIRUUMIS TOIMUB VÕRUMAA ALGKLASSIKUTE KOKKUSAAMINE

“ ÕPETAJALT ÕPETAJALE.”

Väga olulist infot MATEMAATIKA ainekomisjoni tööpõllult , uuest ainekavast , 3.klasside matemaatika tasemetöödest ja probleemidest matemaatika õpetamises räägib õp Sirje Hussar, kes osaleb vabariiklikus matemaatikaõpetajate ainekomisjoni töös ja on ka uue õppekava matemaatika osa valmimise juures.

Aigi Laine räägib meile ülihuvitavast rahvusvahelisest loodusteemalisest projektist, materjalidest, mõtetest, uutest RMK loodusradadest ja kõigest muust…….

….meie ise anname , jagame materjale, mõtteid räägime muredest ja rõõmudest ja saame koos ehk mõne probleemigi lahendatud….


Andke märku, kes on tulijad terjeraju@hot.ee või

aigi@vkg.werro.ee


MAAKONDLIK METOODIKAPÄEV

27.oktoobril kell 10-15 toimub MAAKONDLIK METOODIKAPÄEV Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi ruumides.
Metoodikapäeval esinevad töökogemuslike ettekannetega meie oma
õpetajad. Esindatud on erinevad koolid,lasteaiad,erinevad õppeained.
Eelmise aasta tagasihoidlik kogemus tõestas,et näiteks
matemaatikaõpetaja ettekanne andis üllatuslikult mõtteainet muusikule
ja kehalise kasvatuse metoodikast sai uusi ideid emakeeleõpetaja.
Metoodikapäev algab kahe plenaarettekandega aulas.Sellele järgnevad ettekanded kolmes erinevas ruumis.
Päeva kava on koostatud nõnda, et kuulajatel on soovi korral võimalus
liikuda ühest ruumist teise ja seeläbi endale sobivaid/ meelepäraseid/ huvitavaid esinemisi valida.

TEGUSAT VEERANDI LÕPPU JA KOHTUMISENI METOODIKAPÄEVAL!

17 oktoober 2009

Ettelugemine

Traditsiooniline ettelugemise võistlus Võru lasteraamatukogus oli tänavu pühendatud Edgar Valteri 80. sünniaastapäevale ja tõi lugejaid lapsi kokku rohkem kui varem. Seekord võistlesid 4.-5. klassi lapsed.
Oma lugemisoskust näitas 27 õpilast maakonna paljudest koolidest, mullu oli võistlustules kümmekond ettelugejat vähem. Et päev oli pühendatud Edgar Valterile, siis olid ka lugemispalad tema loomingu hulgast. Ettelugejate esitust hindas raamatukogutöötajatest žürii.
Kerge hindajatel ei olnud, sest lugejate-võistlejate tase oli Võru lasteraamatukogu juhataja Helle Laanpere sõnul üsna ühtlane.
Parimaks ettelugejaks valiti tänavu Parksepa kooli tüdruk Enely Ernits, kes kandis ette loo Edgar Valteri raamatust „Ikka veel kummitab”.
Ettelugemise võistlust peeti Võru lasteraamatukogus 14. korda.
Paremusjärjestus
1. Enely Ernits (Parksepa KK)
2. Kätriin Mee (Võru Kesklinna G) ja Anete Lokk (Võru Kreutzwaldi G)
3. Epp Heliste (Võru 1. PK) ja Raido Zopp (Parksepa KK).
Eripreemiad:
selge häälega lugeja Kelli Aia (Antsla G);
hea häälega lugeja Signe Kallion (Osula PK);
isikupärase häälega lugeja Robin Poldov (Võru 1. PK);
sorav lugeja Taavi Sügis (Vastseliina G);
ilmekas lugeja Janar Pärn (Rõuge PK);
rahuliku häälega lugeja Kevin Limbo (Haanja-Ruusmäe PK);
Celine Juhanson (Parksepa KK).