26 august 2012

Õppereis Läänemaale

24.-26. augustil toimub vahva koolitusreis Läänemaale.
Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses Penijõel tutvume rahvuspargi ajalooga ja loodust kajastava püsiekspositsiooniga. Paadisõit roostikus mööda Suitsu ja Kasari jõge.
Tutvume Metsküla- Salmi rannaniitudega, linnuvaatlus Keemu tornis.
Silma looduskaitsealal tutvume ja läbime õppeprogrammi "Kalamaimud ja puruvanad".
Tutvume Noarootsi looduse ja rannarootsi kultuuriga. Saare mõisa ja roostikuraja külastus. Tutvume siinsete rannikulõugaste (jäänukjärvede), roostike ja rannaniitudega, samuti poollooduslike rannikuelupaikade taastamise ja säilitamise viisidega. Põõsaspea neemel võimalus vaadata vaatetoruga merel peatuvaid veelinde.
Tutvumine Nõva maastikukaitseala rannikukooslustega. Külastame Peraküla randa, uurime liivaluiteid ja nende taimestikku ning käime Allikajärve ääres.
Külastame Puise ja Kiideva küla. Tutvume erinevate maastikutüüpide, vääriselupaikade ja pärandkultuuri objektidega.
Õige pea valmivad huvitavad õppematerjalid ja saab siit ülevaadet sellest vahvast reisist!!!