03 märts 2010

KURSUS

Testid HotPotatoes programmiga

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi arvutiklassis algab 30. märtsil Tiigrihüppe SA 20-tunnine kursus „Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotaoes“.
Õppekava kursusel
• Programmiga HotPotatoes valminud testidega tutvumine
• Programmi HotPotatoes erinevate vahendite kasutamine
o JCross – ristsõna koostamine
o JMix – segatud sõnadega lause
Segada saab ka tähti sõnades ja lauseid jutukestes
o JMatch – vastavusharjutus
o JCloze – lünkade täitmise harjutus
o JQuiz – mitmikvalikuga ja lühivastuseline viktoriin
• Testikogu koostamine
• Testikogu avaldamine veebis
HotPotatoes testides saab kasutada pilte ning lisada küsimuste juurde lugemisteksti, mille põhjal saavad õpilased vastata juuresolevatele küsimustele

Kursus toimub teisipäeviti (30.03., 06.04., 13.04., 20.04.) kell 15.00-17.15.
Kursus on tasuta.
Kursusel osalemiseks tuleb saata e-mail ene@vkg.werro.ee